1 PATALPŲ NUOMA .NET - Biuras su geoterminiu grindiniu šildymu

Atgal į paiešką


Biuras su geoterminiu grindiniu šildymu


VeiksmasNuoma
MiestasVilnius
RajonasŽ.Paneriai
Plotas175 kv.m.
Aukštas3
Kaina1750.00 Eur/m² +PVM
Kaina LTL6042.40 +PVM
Telefonas -
El.paštas info@patalpunuoma.net
Skelbimo data 2019-01-11

Savanori? prospekte išnuomojamos 175 kv.m šiuolaikiškai ?rengtos biuro patalpos. Tai strategin? miesto dalis, kuri? patogu pasiekti tiek nuosavu, tiek visuomeniniu transportu: yra visuomeninio transporto stotel?, saugi reguliuojama šviesoforu sankryža su p?s?i?j? per?ja, ?ia pat ?sik?rusios visuomeninio maitinimo ?mon?s, kavin?s bei prekybos centras „Norfos Baz?“, kuriame galima greitai ir ypa? patraukliomis kainomis apsipirkti. Biuro pastatas d?l spalvini? šviesos ir fasado sprendim? bei patrauklumo lengvai atpaž?stamas ir surandamas.

Biuro patalpose darbo vietos išd?stytos bendroje erdv?je (galimas darbo viet? padidinimas dvigubai). Yra atskiras kabinetas vadovui, taip pat ypatingos garsin?s izoliacijos pos?dži? sal?, sand?liukas su stelažais ?mon?s dokumentacijai saugoti, serverin?, WC, virtuv?l?. Stilinga ekspozicij? erdv?, poilsio erdv? bei administratoriaus darbo vieta. Geros kokyb?s baldai, kuriuos galima nuomotis už papildom? mokest?. Puik?s Neries vingio vaizdai matomi pro biuro langus.

2012m. pastatas rekonstruotas, sutvarkytas ir moderniai apšiltintas.

Ne?tik?tinai maži komunaliniai mokes?iai d?l  pastate ?diegt? proting? inžinerini? sprendim?, t.y. ?rengtos pažangios, ekonomiškos, geotermin?s šildymo-šaldymo sistemos, kartu galin?ios veikti su centrinio šildymo sistema.

Pastate ?rengta moderni bei ekonomiška v?dinimo, grindinio šildymo ir kondicionavimo sistemos, vandens valymo bei minkštinimo sistemos.

Pastate ?rengtas šiuolaikiškas IT tinklas (6E), yra galimyb? ?vesti beviel? ryš?, ?rengti vidines kompiuteri? tarnybines stotis („serverines“) ir pan. Keturi ryšio paslaug? tiek?jai pastatui tiekia nenutr?kstam? ir garantuot? šviesolaidin? internet? (iki 500 mb/s) bei telefono ryš?.

Pastatas keturi? aukšt?, yra du liftai: keleivinis (“Schindler”) ir krovininis, kortelin? pra?jimo sistema. Pastatas saugomas apsaugos kompanijos 24 val. per par? ir patekti ? j? galima bet kuriuo paros metu.

Pastato patalpos bei teritorija valomos centralizuotai pasitelkta bendrove.

Pastate yra pakankami veikl? užtikrinantys elektros galingumai.

Asfaltuotas patogus privažiavimas. Pastato išoriniame ir vidiniame kiemuose ?rengtos nemokamos automobili? stov?jimo aikštel?s.

Šiame pastate dominuoja IT veikla užsiiman?ios bendrov?s - nuomininkai, sudar? ilgalaikes nuomos sutartis jau nuo 2012 met?. Tad kvie?iame užimti puik? biur? ne trumpesniam, kaip trij? met? nuomos laikotarpiui (tai esmin? sutarties s?lyga).

Jei šis biuras per didelis, galime pasi?lyti išsinuomoti mažesn?s kvadrat?ros - 120kv.m biur? pastato antrame aukšte: darbo vietos - bendroje erdv?je, niša vadovo darbo vietai bei du tams?s kambariai.

Yra galimyb? išsinuomoti sand?l? toje pa?ioje teritorijoje, o taip pat -36kv.m konferencij? sal? seminarams, prezentacijoms, mokymams.

 

 

 
SUDOMINO PASIŪLYMAS?
Parašykite mums:
info@patalpunuoma.net  


  IŠSKIRTINIAI PASIŪLYMAI:

 360 kvadratinių metrų sandėlio nuoma Pagiriuose
Patalpų nuoma Patalpų pardavimas
Most pupular (naujausi): aikÃ?Â??Ã?Â???Ã?Â??Ã?Â????Ã?Â??Ã?Â???Ã?Â??Ã?Â?????Ã?Â, medicinin?s patalpos, kabinetas, medicinos kabinetas, med kabinetai, aikÃ?Â??Ã?Â???Ã?Â??Ã?Â????Ã?Â??Ã?Â???Ã?Â??Ã?Â?????Ã?Â??, aikÃ?Â??Ã?Â???Ã?Â??Ã?Â???Ã?Â??Ã?Â???Ã?Â??Ã?Â???Ã?Â??Ã?Â, aikÃ?Â??Ã?Â???Ã?Â??Ã?Â????Ã?Â??Ã?Â???Ã?Â??Ã?Â????Ã?Â??Ã, aikÃ?Â??Ã?Â???Ã?Â??Ã?Â???Ã?Â??Ã?Â???Ã?Â??Ã?Â???Ã?Â??Ã?Â, aikÃ?Â??Ã?Â??Ã?Â??Ã?Â??Ã?Â??Ã?Â??Ã?Â??Ã?Â??Ã?Â??Ã?Â??Ã?,